Information från styrelsen

02 november 2016
Inledningsvis kan konstateras att artiklarna belyser situationen för föreningar med bolag inom både Friskis&Svettis och övriga idrottsrörelsen.

När det gäller vår förening IF Friskis&Svettis Sollentuna har vi en stabil ekonomisk grund att luta oss mot. Eftersom några tillämpningsanvisningar ännu inte föreligger är det i dagsläget svårt att med någon exakthet uttala sig om de ekonomiska effekterna för oss. Även om nettoeffekten kan komma att höja kostnadsnivån något i föreningen och bolaget och att vissa engångseffekter kan uppkomma så bedömer vi att vår verksamhet kan fortsätta att utvecklas i positiv riktning i likhet med de senaste åren.

Har du några funderingar angående dessa frågor är du välkommen att höra av dig.

För styrelsen i IF Friskis&Svettis Sollentuna
Kaisa Unander, ordförande och Ulf Zettervall, kassör