Styrelsen

Friskis&Svettis Sollentuna är en ideell förening och som andra idrottsföreningar har vi en styrelse. I styrelsen sitter duktiga och drivande personer som är passionerat engagerade i Friskis&Svettis idé, syfte och verksamhet. Att fortsätta utveckla Sveriges roligaste träningsrörelse är deras främsta mål.

Hos Friskis&Svettis Sollentuna tränar ungefär 10 procent av kommunens befolkning. F&S Sollentuna startades 1983. I dag är vi cirka 7 300 medlemmar (december 2015) vilket gör F&S till Sollentunas största idrottsförening.
Gruppfoto.

Motioner

Motioner och övriga förslag

Till årsmötet kan du som medlem lämna in motioner med förslag på vad du vill att föreningen ska göra. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och ska besluta om styrelsens förslag (propositioner), medlemmars förslag (motioner) och medlemsavgift samt välja styrelse, revisorer och valberedning.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 18 mars 2018.

Har du förslag som rör den dagliga verksamheten är du istället välkommen att kontakta oss på styrelsen@sollentuna.friskissvettis.se
.

Lämna motion
Du lämnar din motion enklast genom att skicka in motionen direkt till styrelsen@sollentuna.friskissvettis.se eller posta den till
.

IF Friskis&Svettis Sollentuna
Att: Kaisa Unander
Glimmervägen 10-12, 191 62 Sollentuna.

alternativt lämna in den direkt i receptionen.
.
En motion bör handla om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor.

Så här skriver du en motion:

  • Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om.
    Observera att om du har flera ämnen så skriv flera motioner.
  • Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
  • Ange ditt förslag till lösning och de argument du har samt även kostnadsförslag om det är möjligt.
    Avsluta med din och eventuella medmotionärers underskrifter, datera och ange respektive medlemsnummer (se ditt träningskort).

Styrelsen svarar därefter på motionen och lägger ett förslag till beslut till årsmötet. Om styrelsen lämnar ett annat förslag än ditt bör du som motionär vara på plats och yrka på bifall till ditt förslag eller ordna så att någon annan gör det.
.

Övriga frågor

Är det något du undrar över? Vill du ge oss ris eller ros? Har du förslag på förbättringar?
Hör av dig till oss på telefon 08 - 35 01 02.

Till vår reception vänder du dig också med alla dina frågor som rör vårt utbud och våra träningspass, priser, träningskort, schema med mera. Du hittar även denna information här på vår webbplats.

Kontaktuppgifter styrelsen

Namn
Telefon
Epost-adress
Kaisa Unander (ordförande)

kaisa.unander@sollentuna.friskissvettis.se
Annulla Jöfelt

annulla.jofelt@sollentuna.friskissvettis.se
Elisabeth Ernow-Patay
 
elisabeth.ernowpatay@sollentuna.friskissvettis.se
Ingrid Jansson
 
ingrid.jansson@sollentuna.friskissvettis.se
Sören Ahlstedt
 
soren.ahlstedt@sollentuna.friskissvettis.se
Inger Hildingsson

inger.hildingsson@sollentuna.friskissvettis.se
Viktoria Lundquist

viktoria.lundquist@sollentuna.friskissvettis.se
Peter Ahlerup

peter.ahlerup@sollentuna.friskissvettis.se

 


Kontaktuppgifter valberedning


Sven Egnell

valberedningen@sollentuna.friskissvettis.se
Eva Nordstedt

valberedningen@sollentuna.friskissvettis.se
Maria Sjöberg    valberedningen@sollentuna.friskissvettis.se 
Issam El Bidawi    valberedningen@sollentuna.friskissvettis.se