Styrelsen

Friskis&Svettis Sollentuna är en ideell förening och som andra idrottsföreningar har vi en styrelse. I styrelsen sitter duktiga och drivande personer som är passionerat engagerade i Friskis&Svettis idé, syfte och verksamhet. Att fortsätta utveckla Sveriges roligaste träningsrörelse är deras främsta mål.

Hos Friskis&Svettis Sollentuna tränar ungefär 10 procent av kommunens befolkning. F&S Sollentuna startades 1983. I dag är vi cirka 7 300 medlemmar (december 2017) vilket gör F&S till Sollentunas största idrottsförening.
Gruppfoto.

Motioner

Motioner och övriga förslag

Till årsmötet kan du som medlem lämna in motioner med förslag på vad du vill att föreningen ska göra. Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans och ska besluta om styrelsens förslag (propositioner), medlemmars förslag (motioner) och medlemsavgift samt välja styrelse, revisorer och valberedning.

Har du förslag som rör den dagliga verksamheten är du istället välkommen att kontakta oss på styrelsen@sollentuna.friskissvettis.se
.

Lämna motion
Du lämnar din motion enklast genom att skicka in motionen direkt till styrelsen@sollentuna.friskissvettis.se eller posta den till
.

IF Friskis&Svettis Sollentuna
Att: Ingrid Jansson
Glimmervägen 10-12, 191 62 Sollentuna.

alternativt lämna in den direkt i receptionen.
.
En motion bör handla om föreningens inriktning, strategi eller andra principiella frågor.

Så här skriver du en motion:

  • Sammanfatta i rubriken vad motionen handlar om.
    Observera att om du har flera ämnen så skriv flera motioner.
  • Beskriv nuläget, problemet eller behovet.
  • Ange ditt förslag till lösning och de argument du har samt även kostnadsförslag om det är möjligt.
    Avsluta med din och eventuella medmotionärers underskrifter, datera och ange respektive medlemsnummer (se ditt träningskort).

Styrelsen svarar därefter på motionen och lägger ett förslag till beslut till årsmötet. Om styrelsen lämnar ett annat förslag än ditt bör du som motionär vara på plats och yrka på bifall till ditt förslag eller ordna så att någon annan gör det.
.

Övriga frågor

Är det något du undrar över? Vill du ge oss ris eller ros? Har du förslag på förbättringar?
Hör av dig till oss på telefon 08 - 35 01 02.

Till vår reception vänder du dig också med alla dina frågor som rör vårt utbud och våra träningspass, priser, träningskort, schema med mera. Du hittar även denna information här på vår webbplats.

Kontaktuppgifter styrelsen

Ingrid Jansson (ordförande)
ingrid.jansson@sollentuna.friskissvettis.se
Elisabeth Ernow-Patay
 
elisabeth.ernowpatay@sollentuna.friskissvettis.se
Kaisa Unander
 
kaisa.unander@sollentuna.friskissvettis.se
Sören Ahlstedt
 
soren.ahlstedt@sollentuna.friskissvettis.se
Inger Hildingsson

inger.hildingsson@sollentuna.friskissvettis.se
Viktoria Lundquist

viktoria.lundquist@sollentuna.friskissvettis.se
Peter Ahlerup

peter.ahlerup@sollentuna.friskissvettis.se
Ulf Zettervall   ulf.zettervall@sollentuna.friskissvettis.se

 


Kontaktuppgifter valberedning


Sven Egnell

valberedningen@sollentuna.friskissvettis.se
Eva Nordstedt

valberedningen@sollentuna.friskissvettis.se
Maria Sjöberg    valberedningen@sollentuna.friskissvettis.se 

Tidigare dokument

Medlemsundersökning 2016

Årsmöte den 22 april 2018
Kallelse
Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Arbetsordning valberedning 2018
Valberedningens förslag till styrelse 2018
Förslag till stadgeändring
Årsredovisning Friskis&Svettis Sollentuna
Årsredovisning Engelbrekts Hus AB
Revisionsberättelse Engelbrekts Hus AB och Friskis&Svettis Sollentuna

Årsmöte den 2 april 2017
Kallelse
Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Arbetsordning valberedning 2017
Valberedningens förslag till styrelse - Annulla Jöfelt
Valberedningens förslag till styrelsen - Inger Hildingsson
Valberedningens förslag till styrelsen - Viktoria Lundquist
Valberedningens förslag till styrelsen - Peter Ahlerup
Valberedningens förslag till styrelse
Årsredovisning Friskis&Svettis Sollentuna
Årsredovisning Engelbrekts Hus AB
Revisionsberattelse Engelbrekts Hus AB
Mötesprotokoll

Årsmöte den 25 april 2016
Kallelse
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2015-2016
Årsredovisning 2015
Valberedningens förslag till styrelse
Valberedningens förslag till styrelse
Arbetsordning valberedning Sollentuna
Mötesprotokoll


Årsmöte den 15 april 2015

Kallelse
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsplan 2015-2016
Stadgarna
Arbetsordning valberedning Sollentuna
Årsredovisning 2014
Valberedningens förslag till styrelse
Mötesprotokoll

Årsmöte den 29 april 2014
Kallelsen
Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsplan 2014
Mötesprotokoll

.
2014-05-14
Information om utökad lokalyta samt organisationsförändringar
.
Medlemsundersökning 2013