Öppettider

 • Måndag
  06:30 - 22:00
 • Tisdag
  06:30 - 22:00
 • Onsdag
  06:30 - 22:00
 • Torsdag
  06:30 - 22:00
 • Fredag
  06:30 - 21:00
 • Lördag
  08:30 - 21:00
 • Söndag
  09:30 - 21:00

Köpe- och allmänna villkor

 • Uppgradering till annat abonnemang kan ske inom en vecka från köptillfället. Visa upp kvitto vid uppgradering.
 • Friskis&Svettis Sollentuna är en medlemsförening. För att kunna använda ditt träningskort måste du därför vara medlem. Medlemsavgiften 100 kronor gäller per kalenderår. Köper du ett kort som går in på nästkommande år löser du samtidigt medlemskap för det året.
 • All träning sker i mån av plats. Detta är en förutsättning för kvalitén i verksamheten.
 • Köpt träningskort återlöses/fryses inte. Vid långvarig sjukdom/skada krävs läkarintyg. Anmälan skall göras inom 30 dagar från sjukdagen. Vid graviditet kan kortet frysas i högst tre månader.
 • Förlorat träningskort ersätts till en kostnad av 100 kronor. Meddela oss om du förlorat ditt kort.
 • All träning sker på egen risk. Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade i Svedea. I medlemsavgiften ingår bland annat en olycksfallsförsäkring.
 • Förvaring av personliga tillhörigheter sker på egen risk. Ta med eget hänglås.
 • Vi tar starkt avstånd från doping. Riksidrottsförbundet har rätt att genomföra oanmälda dopingkontroller.
 • Vi äger rätt att säga upp abonnemanget om våra uppsatta trivselregler inte respekteras.
 • Öppettiderna och träningsmöjligheterna i samband med storhelger kan vara något begränsade. Reservation för eventuella schemaändringar.
 • Friskis&Svettis förbehåller sig rätten att lagra personuppgifter och foto i databas.
  Genom ditt medlemskap godkänner du utskick från föreningen och våra samarbetspartners.

Ny tillämpning av skatteregler

Efter Riksskatteverkets beslut om ny tillämpning av gällande regler har föreningens styrelse fattat beslut om att med retroaktiv verkan från 206-04-01 överföra all försäljning av kort och varor till dotterbolaget Friskishuset i Sollentuna AB (org nr 556812-8499) unä.

Priserna, som är oförändrade, inkluderar moms med 5,66 % för kort och 20 % för varor.

Medlemsavgifter och PT-försäljning sker fortsättningsvis endast i föreningens regi.

Tillsvidare har föreningen för bolagets räkning ansvar för dess försäljning och kassahantering.