Öppettider

 • Måndag
  06:30 - 22:00
 • Tisdag
  06:30 - 22:00
 • Onsdag
  06:30 - 22:00
 • Torsdag
  06:30 - 22:00
 • Fredag
  06:30 - 21:00
 • Lördag
  08:30 - 21:00
 • Söndag
  09:30 - 21:00

Träna säkert - försäkring för alla

Försäkring
Alla som vistas i Friskis&Svettis Sollentunas lokaler och deltar i träningsverksamhet anordnad av Friskis&Svettis Sollentuna är försäkrade genom Svedea.

Villkor
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar dig när du deltar i all slags träningsverksamhet som anordnas av IF Friskis&Svettis Sollentuna samt under resa direkt till och från träningsverksamheten.

Försäkringen gäller inte vid skada som uppkommit på grund av överansträngning. Hjälpmedel avsedda för idrottsutövning ersätts inte heller. I villkoren får du veta mer om vad försäkringen gäller för, begränsningar samt ersättningsnivåer.

Observera att denna försäkring gäller även dig som inte är medlem i föreningen. Exempelvis om du tränar med engångsbiljett, prova på kort eller barn som du tar med till Familjejympan.

Skadad
Har du skadat dig fyller du i en skadeanmälningsblankett som du kan ladda ned här. Blanketten skickar du sedan in direkt till Svedea.

Adress: Svedea AB, Box 3489, 103 69  Stockholm

Dokument
Villkor olycksfallsförsäkring
Skadeanmälningsblankett

Säker träningshälsning från....
Kaisa Unander
Ordförande IF Friskis&Svettis Sollentuna